Aanwijzen | WKR | Vrije ruimte | Beschikbaar

De werkkostenregeling (WKR) is al vanaf 2011 een begrip voor ondernemers met personeel. Sinds 2015 is het toepassen van de regeling verplicht. Iedere werkgever dient gebruik te maken van de vrije ruimte die de WKR biedt. In 2020 kan 1,7% van de fiscale loonsom tot een maximum van € 400.000 plus 1,2% van het restant van de loonsom onbelast worden vergoed of verstrekt aan het personeel. Inmiddels is bekend gemaakt dat de vrije ruimte tijdelijk is verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000. Over de vrije ruimte betaalt u geen belasting. Over alles wat u daarboven vergoedt betaalt u een eindheffing van 80%.

We kunnen vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen in de volgende categorieën onderbrengen:

  1. Nihilwaardering
  2. Gerichte vrijstelling
  3. Intermediaire kosten
  4. Vrije ruimte

Waarschijnlijk is dit tot zover bekende informatie voor u.

Voor de eerste drie categorieën gelden er voorwaarden en mogelijke normbedragen. Valt de waarde van de vergoedingen onder de gerichte vrijstelling én voldoet dit aan de geldende voorwaarden en grensbedragen, dan gaat de Belastingdienst in 2020 ervan uit dat u die posten hebt aangewezen als eindheffingsloon. Deze versoepeling geldt alleen voor de gerichte vrijstellingen!

U voldoet wel aan de voorwaarden maar vergoedt, verstrekt of stelt meer ter beschikking dan het grensbedrag; u dient dan voor het deel boven het grensbedrag de keuze te maken of u dat deel aanwijst als eindheffingsloon. U dient de keuze tussen eindheffingsloon en loon van de werknemer uiterlijk op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen te maken. Deze keuze dient te blijken uit uw administratie. Bijvoorbeeld door dit op de loonstrook op te nemen als belast loon. Alle loonbestanddelen onder de vrije ruimte van de WKR dient u tevens aan te wijzen als eindheffingsloon. Achteraf alsnog aanwijzen als eindheffingsloon is niet meer mogelijk. Het corrigeren van een fout mag natuurlijk wel. Wordt het vergeten om deze loonbestanddelen als eindheffingsloon aan te wijzen, dan wordt de vergoeding alsnog belast.

Voorbeeld

U vergoedt uw werknemer een reiskostenvergoeding van  €0,30 per kilometer. €0,19 per kilometer mag gericht worden vrijgesteld. Voldoet u aan de voorwaarden dan zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat er sprake is van aanwijzing als eindheffingsloon. €0,11 per kilometer kan als belast loon worden aangemerkt of worden aangewezen als eindheffingsloon waardoor het in de vrije ruimte zal vallen.

Wilt u meer advies over dit onderwerp dan ben ik u graag van dienst.

U kunt mij bereiken op 0642274917 of stuur een mail naar madeleine@mksalarisenadvies.nl

KOM IN CONTACT

Kom in contact

IK BEN ERG BENIEUWD NAAR UW VERHAAL

Bent u opzoek naar iemand die u kan ondersteunen met uw salarisverwerking? U bent op de juiste website terechtgekomen. Ik help u graag met zaken rondom salaris en personeel. Klik op “kom in contact” en we zijn een stap dichterbij om met elkaar in gesprek te komen.

KOM IN CONTACT